VÌ SAO LÊN LỢP NGÓI BẰNG HỆ VỈ KÈO THÉP?

Vì sao lên lợp ngói bằng hệ vỉ kèo thép ??? Nói về cấu trúc mái, các chuyên gia chia làm hai loại chính là mái có cấu trúc đóng (gọi tắt là mái đóng) và mái có cấu trúc mở (mái mở). Tại Việt Nam, theo khảo sát của chúng tôi, hiện tỷ lệ […]