thong so ky thuat ngoi fuji

Ngói mầu Fuji-TTC Air French

Ngói màu cao cấp FUJI-TTC (High-Grade FUJI-TTC Roof Tiles) là sản phẩm của sự hợp tác giữa Công ty TTC và Công ty Fuji S late, Nhật Bản (www.fujislate.com). Sản phẩm FUJI-TTC được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến và trên dây ch   uyền thiết bị hiện đại của Fuji Slate – Công…

Xem thêm