Thi công mái nhà resort Bắc Ninh

Sử dụng Ngói màu SCG, khung kèo VIETTRUSS

Thông số kỹ thuật:

Chủ đầu tư:

Địa chỉ:

Khung thép:

Ngói lợp:

Hệ kết cấu:

Diện tích mái ngói:

Dự án khác:

Nhận tư vấn

Gọi ngay: 098 4623 661